Ποιοι είμαστε

Greece to Italy δημιουργήθηκε για να δώσει ευκαιρία business σε μικρές , μεσαίες και μεγάλες Ιταλικές εταιρείες εισάγοντας προϊόντα από την Ελλάδα.
Το site θέλει να είναι σημείο επαφής μεταξύ αυτών και τις ελληνικές εταιρείες και τους παραγωγούς.
Η Ελλάδα έχει μεγάλη δυνατότητα εξαγωγής σε ζωικά και φυτικά προϊόντα και εμεις θέλουμε να προβάλουμε και να προωθήσουμε αυτή τη δυνατότητα που χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα και καλές τιμές.

Το Greece to Italy θέλει να είναι ένα παράθυρο ανοιχτό πάνω από την Ελλάδα για να δείξει όλα τα εξαιρετικά προϊόντα που παράγει.
Ο στόχος μας είναι η ικανοποίηση των παραγώγων και των εταιρειών που θα εισάγουν, εξασφαλίζοντας πιστοποιημένη ποιότητα και ακλουθώντας ολη τη διαδικασία από τη ζήτηση έως την παράδοση.

Τα δυνατά σημεία μας είναι:

  • η εμπειρία.
  • η επαγγελματικότητα.
  • η αξιοπιστία.

Καλούμε όλους τους παραγωγούς και τις εταιρείες που ενδιαφέρονται, να επικοινωνήσουν μαζί μας για να συμμετέχουν στο portfolio του Greece to Italy.